ОБИЧАМЕ БОГ. ОБИЧАМЕ ХОРАТА.

ОБИЧАМЕ ЖИВОТА.

Мисията ни е да протегнем ръка към града си и да му повлияем чрез църква, основана на Библията, в чийто център е Христос, като променяме начини на мислене и разбирания и помагаме на хората да управляват и влияят във всяка сфера на живота.

 

 
 
 

Ценности

Искрено, изпълнено с Духа хваление и поклонение

Новаторство и актуалност

Изпълнени със състрадание

Щедрост

 

 
 

ПОЗДРАВИ  ОТ ПАСТОРИТЕ
НОА & АНДРЕА РАМОС

Добре дошли в Зое София! Ние сме общност от последователи на Христос, които обичат Бог, обичат хората и обичат живота. Сърцето ни гори за искрено поклонение, запалени сме  за местната църква и мисията ни е да видим Божието царство установено на земята. Ние вярваме, че в Зое има място за всички, независимо от миналите ви  преживявания, социалния или икономическия ви статус, или от мястото, на което сте в духовното ви пътуване. Ние вярваме, че за всеки има място в Зое и ще се радваме да се запознаем и свържем с вас!