Парти за Новите хора в църква

Ако сте нови в църквата, бихме искали да ви поканим на нашето “Парти за Новите хора в църква”, което се провежда веднъж месечно. Това е спокойна вечерна среща, където можете да се запознаете с някои от лидерите в живота на църквата. Това е възможност да научите повече за църквата - сърцето, видението и ценностите ни. Бихме искали също така, да ви дадем възможност да надникнете в пътуването ни досега и във вълнуващото бъдеще, което лежи пред нас.

 
 
 

 
 
 

Размяната

Размяната е за нови християни, също за тези, които търсят Бог, и за тези, които искат отново да се свържат с Него. Това е възможност да изследвате основите на вярата в Исус, да се свържете със страхотни хора и да добиете по-дълбоко разбиране за това, кой е Исус и за плана, който Той има за живота ви.

 
 
 

 
 
 

Водно кръщениe

Ако наскоро сте взели решение да следвате Исус, водното кръщение е чудесна следваща стъпка от пътуването ви във вярата. 

Водното кръщение е външно обявяване на решението, което сте взели в сърцето си да се покорите на Исус. То става отправна точка,  потвърждаваща, че Бог ви е спасил и е верен да продължи това, което е започнал в живота ви.

 
 

 
 

Присъединете се към Кънект-група 

Кънект-групите са пулсът на църквата ни. През седмица се събираме в различни домове ИЗ целия град. Те са чудесен начин да се запознаете с други хора, да изградите искрени взаимоотношения и да научавате и споделяте опитностите ни в нашето ходене с Бог.

 
 
 

 
 
 

Присъединете се към екип

Да станеш доброволец е чудесен начин да изградиш страхотни приятелства, да помогнеш практично за изграждане на църквата и да допринесеш службите ни в края на седмицата да станат невероятно преживяване за всички, които идват и ги посещават.

Ако се интересувате от присъединяване към някой екип, бихме искали да ви помогнем да намерите най-подходящото за вас място. Попитайте в неделя някой от хората от нашия екип относно присъединяването към екип.